Witam Państwa na stronie internetowej poświęconej Kancelarii Komorniczej nr IV Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Anny Musialskiej 

Siedziba kancelarii mieści się w Trzebnicy przy ul. Wincentego Witosa 14/5.

Kancelaria korzysta z elektronicznych dostępów do następujących systemów:

  • EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze) – system ten umożliwia złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
  • OGNIVO – system ten pozwala na szybkie ustalenie rachunków bankowych dłużników;
  • elektronicznego dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych;
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS-u – umożliwiającej składanie i odbierane zapytań o dłużników drogą elektroniczną, co skraca czas oczekiwania na ich uzyskanie;
  • CEPIK-u – system umożliwiający uzyskanie szybkiej informacji na temat zarejestrowanych na nazwisko dłużnika pojazdów samochodowych;
  • Monitor Postępowania Egzekucyjnego