Właściwość

Wierzyciel zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:      

 1. O egzekucję z nieruchomości.    
 2. O wydanie nieruchomości
 3. O wprowadzenie w posiadanie nieruchomości
 4. O opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy
 5. W których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania: 

 1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.2)); 
 2. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności; 
 3. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza; 
 4. wykonywanie zadań określonych w innych ustawach. na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty; 
 5. sporządza protokół stanu faktycznego; 
 6. na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.Zgodnie z art.10 ust.3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Anna Musialska jest właściwy terytorialnie do prowadzenia egzekucji dłużników zamieszkujących bądź mających swoją siedzibę na terenie następujących gmin:

GMINA TRZEBNICA

Miejscowości: Będków, Blizocin, Brochocin, Bzyków, Droszów, Głuchów Górny, Jaszyce, Jaźwiny, Kobylice, Koczurki, Komarowo, Komarówka, Księginice, Ligota Trzebnicka, Malczów, Małuszyn, Marcinowo, Masłowiec, Masłów, Nowy Dwór, Piersno, Raszowice, Raszów, Rzepatowice, Skarszyn, Strojnów, Sulisławice, Szczytkowice, Taczów Duży, Taczów Mały, Trzebnica, Węgrzynów

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Miejscowości: Bagno, Borkowice, Ciecholewice, Golędzinów, Jary, Kotowice, Kowale, Kuraszków, Lubniów, Morzęcin Mały, Morzęcin Wielki, Niziny, Nowosielce, Oborniki Śl., Osola, Osolin, Paniowice, Pęgów, Piekary, Przecławice, Raki Małe, Raków, Rościsławice, Siemianowice, Szewce, Uraz, Wielka Lipa, Wilczyn Leśny, Zajączków

GMINA WISZNIA MAŁA

Miejscowości: Kryniczno, Krzyżanowice, Ligota Piękna, Machnice, Malin, Miennice, Ozorowice, Pierwoszów, Piotrkowiczki, Psary, Rogoż, Strzeszów, Szymanów, Wisznia Mała, Wysoki Kościół

GMINA PRUSICE

Miejscowości: Borówek, Borów, Budczyce, Budzicz, Brzeżno, Dębnica, Gola, Górowa, Jagoszyce, Kodlewo, Kopaszyn, Kosinowo, Krościna Mała, Krościna Wielka, Ligota Strupińska, Pawłów Trzebnicki, Pekszyn, Piotrowice Wielkie, Prusice, Strupina, Świerzów, Wilkowo, Wszemirów, Zakrzewo

GMINA ZAWONIA

Miejscowości: Cerekwica, Cielętnik, Czachowo, Czeszów, Głuchów Dolny, Grochowo, Kałowice, Kapice, Kuźniczysko, Ludgierzowice, Łuczyna Mała, Miłonowice, Niedary, Pęciszów, Rzędziszowice, Sędzice, Skotniki, Sucha Wielka, Świątniki, Tarnowiec, Trzęsawice, Zawonia, Złotowo, Złotówek

GMINA ŻMIGRÓD

Miejscowości: Barkowo, Borek, Borzęcin, Bychowo, Chodlewo, Dębno, Dobrosławice, Garbce, Gatka, Grądzik, Kanclerzowice, Karnice, Kaszyce Milickie, Kędzie, Kliszkowice, Korzeńsko, Książęca Wieś, Laskowa, Łapczyce, Morzęcino, Niezgoda, Osiek, Powidzko, Przedkowice, Przywsie, Radziądz, Ruda Żmigrodzka, Sanie, Węglewo, Żmigródek