Informacje

Komornik jest uprawniony do pozyskiwania informacji, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika, m.in. od:

 • organów administracji publicznej,
 • urzędów skarbowych,
 • urzędów rentowych,
 • banków,
 • organów spółdzielni kas oszczędnościowo-kredytowych,
 • podmiotów prowadzących działalność maklerską,
 • organów spółdzielni mieszkaniowych,
 • zarządów wspólnot mieszkaniowych,
 • innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi

Komornik ma prawo pozyskiwać informacje m.in. z:

 • ZUS – 37,79 zł
 • US – 35,00 zł
 • CEPIK – bezpłatnie
 • BEL – bezpłatnie
 • REJESTR ZASTAWÓW – wydanie zaświadczenia: 20,00 zł, wydanie odpisu: 15,00 zł
 • WPIS DO KW – 100,00 zł
 • ODPIS Z KW – 30,00 zł